Om oss

Frågor och svar

Vem är Billie Billion?

Billie Billion är en investerarblogg skriven av en anonym privatinvesterare. Bloggen syftar till att inspirera och utbilda andra investerare. Bloggen består av egenskrivna artiklar (fokus ligger på både mikro och makro), externa artiklar, bolagsanalyser och en spegling av den egna portföljen (innehav, allokering och historisk avkastning). Billie Billions investeringsstrategi bygger i korthet på tre huvudsakliga grundprinciper – investera i (1) kassaflödesgenererande verksamheter och tillgångar (2) som du förstår och/eller konsumerar (3) med en långsiktig investeringshorisont. Hoppas denna blogg kan inspirera och hjälpa dig fatta bättre och mer genomtänkta investeringsbeslut.

Vad är syftet med bloggen?

Bloggen syftar till att inspirera och utbilda unga investerare genom mikro- och makroekonomiska artiklar samt genom grundläggande fundamental bolagsanalys.

När började jag syssla med investeringar?

Jag blev introducerad till börsen redan när jag var i nioårsåldern då jag fick mina första aktier (Ericsson B, SSAB B och Volvo B) i present av min farmor. År 2017 plockade jag upp intresset för börsen på nytt och sedan dess har min målsättning varit att följa tidigare nämnda grundprinciper.

Vad har varit din genomsnittliga årliga avkastning sedan du började med investeringar år 2017?

Mellan åren 2017-2023 har jag haft en genomsnittlig årlig avkastning om 26%.

Hur ofta sker omallokeringar i portföljen?

Det sker mindre omallokeringar i portföljen på månatlig basis och omsättningen är därmed förhållandevis låg.

Använder du dig av teknisk analys när du söker efter nya bolag att investera i?

Jag använder mig inte av teknisk analys överhuvudtaget. Min uppfattning är att teknisk analys tenderar att bidra till kortsiktighet och därför oftast stjälper mer än hjälper.